E-Fatura Kolaylığını ETA ile Yaşayın!

E-fatura Nedir?

e-Fatura uygulaması, tanımlanan standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, tarafları arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan uygulamanın genel adıdır.

e-Fatura modülümüz aracılığı ile kayıt edilen faturaların, e-Fatura olarak oluşturulması sağlanmaktadır. e-Fatura modülümüzü, zorunluluk kapsamına giren mükellefler veya isteğe bağlı e-Fatura kullanmak isteyen mükellefler kullanabilirler.

e-Fatura modülümüz ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL versiyonlarımızda yer almaktadır. e-Fatura düzenlemek isteyen V-7, V-6 ve EFW kullanan müşterilerimizin, ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL'e geçiş yapmaları söz konusudur.

E-Defter

e-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

e-Defter modülü, ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL versiyonlarımızda yer almaktadır. Diğer versiyonlarımızı kullanan ETA kullanıcıları ise ürünlerinin sürümünü ETA:SQL veya ETA:V.8-SQL'e yükseltmeleri gerekmektedir.

E-Beyanname

ETA:E-Beyanname modülü ile bir mali müşavirlik bürosunda veya bir şirkette verilen beyannamelerin tüm aşamaları takip edilir. Modülün en büyük kolaylığı birden fazla şirkete ait beyannamelerin toplu olarak tek bir ekrandan hazırlanmasıdır. Bu modülden beyannamelere ait işlemler takip edilir ve raporlanabilir. 

E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler

  • Beyannamelerin toplu hazırlanması,
  • Paketlenmesi,
  • Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) sistemine gönderilmesi,
  • GİB’e gönderilen beyannamelerin durumlarının sorgulanması,
  • Onaylanan beyannamelerin tahakkuk ve beyanname dökümlerinin PDF dosyası formatında arşivlenmek üzere indirilmesi,
  • Beyannamelerin ödeme bilgilerinin takip edilmesi,
  • Beyannamelere ait işlem takip raporlarının alınması.

Uygun Fırsatlarla ETA'ya Geçmenin Tam Zamanı

e-Fatura modülümüz aracılığı ile kayıt edilen faturaların, e-Fatura olarak oluşturulması sağlanmaktadır. e-Fatura modülümüzü, zorunluluk kapsamına giren mükellefler veya isteğe bağlı e-Fatura kullanmak isteyen mükellefler kullanabilirler.

0 (212) 267 02 92

Kampanyalarımız

Ticari müşterilerimiz için Mayıs - Haziran 2017'de geçerli olan kampanya ve fırsatlar

Detay »

Muhasebeci müşterilerimiz için Mayıs - Haziran 2017'de geçerli olan kampanya ve fırsatlar

Detay »

With six full-time workers, he built his unnamed business into one of the top replica watches sale in town.By 1897, the company had eighty full-time employees and an unblemished reputation. Even at a time when replica watches uk were exporting around 60,000 watches each year, the company was one of the most rolex replica sale businesses in the country. But it still needed a name. Finally, after a quarter of a century of success, Ditesheim choose the name replica watches sale. The word is Esperanto, the universal language, and it means rolex replica sale The year was 1905, and the company had never been more popular. More than a century later, Movado remains one of the replica watches sale. In this article, we will discuss six of their most popular and versatile timepieces.