e-Defter Oluşturma Adımları

 1. Mali Mühür veya Elektronik imza için gerekli başvurular yapılır ve temin edilir.
 2. İşlem yapılacak bilgisayara, kart okuyucunun ve elektronik imza veya mali mühür tanımlaması yapılır.
 3. Kamu Sertifikasyon Merkezinden "Zaman Damgası" temin edilir.
 4. Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından Zaman Damgası programı yüklenir. Bu program yardımı ile kalan kontör bilgileri takip edilir.
 5. Java ürününe ait son sürüm işlem yapılacak bilgisayara yüklenir.
 6. İşlem yapılacak bilgisayara Framework 3.5 yüklenir.
 7. ETA:SQL veya ETA:V.8-SQL versiyonları için son sürümler temin edilerek programın güncellenmesi sağlanır. ETA:E-Defter modülü yüklenir.
 8. E-Defter Genel Parametreleri, İmzalama/ Mühürleme Parametreleri ve Zaman Damgası Parametreleri tanımlanır.
 9. ETA:E-Defter modülünde İşletme / Muhasebeci bilgileri eksiksiz tanımlanır.
 10. Defter hazırlama işlemi öncesinde ETA:E-Defter modülünde, E-Defter Kontrol Raporları alınarak hatalı ve eksik işlemler tespit edilir. Hatalı işlemler düzeltilir.
 11. Tebliğde belirtilen şartlar ve XBRL formatına uygun aylık defter ve deftere ait berat hazırlanır.
 12. Defter ve berat, mükellef gerçek kişi ise e-imza ile imzalanır, tüzel kişi ise mali mühür ile onaylanır.
 13. İmzalanan/Mühürlenen Defter Beratı, Gelir İdaresi Başkanlığına e-Defter Portalından gönderilir.
 14. Gelir İdaresi Başkanlığı, beratı kendi mührü ile onaylar.
 15. Mükellef, e-Defterini ve portal uygulamasından indirdiği beratı, yasal saklama süresince muhafaza eder.

 

ETA:E-Defter Modülü Alımı
Başvuru Yapılması
Zaman Damgası Temin Edilmesi
Aylık Defter ve Deftere Ait Berat Hazırlanması
Defter ve Beratın İmzalanması / Mühürlenmesi
Defter Beratının GİB’e Gönderilmesi
GİB’in Beratı Kendi Mührüyle Onaylaması
e-Defter ve Beratın Muhafaza Edilmesi