e-Defter ile İlgili Sık Karşılaşılan Sorular

EtaUtlESign klasörü güncel olmalı ve imzalama yapılan bilgisayarın yerel disklerinde bulunmalıdır. E-Defter genel parametrelerinde E-İmza Kütüphane Dizini de uygun şekilde düzenlenmelidir.
Oluşan xml dosyasında ilgili satır bulunur. İlgili satırdan fiş tespit edilerek fişteki hatalı karakter düzeltilir. Genelde € (euro) karakterinde hata vermektedir.
Muhasebe --> Servis --> Dosya İşlemleri --> Fiş Ayrıştırma bölümüne girilir. Kriterler uygun şekilde tanımlandıktan sonra toplu girilen fişler ayrıştırılabilir. Ayrıştırılan fişler tekrar geri alınamaz.
Muhasebe --> Servis --> Dosya İşlemleri --> Toplu Belge Tür değişikliği bölümünden değişiklik yapılabilir.
E-Defter Genel Parametrelerindeki GİB'den Gelen Dosyalar bölümüne yapılan tanımlama kontrol edilir. Bu bölüme dosyaların indirildiği yol yazılır.
Yevmiye ve Kebir Berat Dosyaları yüklenir. Örneğin 1234567890-201507-KB-000000.zip, 1234567890-201507-YB-000000.zip dosyaları
E-Defter --> Raporlar --> E-Defter Dökümü bölümüne girilir. İşlem Durumu 5-Berat Dosyaları GIB Portalından Geri Yüklendi seçilerek incelenmek istenen dosya tıklanır.
E-Defter İşlemleri --> Paketlenmiş Berat Dosyalarını Gönderme aşamasından sonra defteri oluşturulan ve gönderilen aya ait bilgi girişi, düzeltme ve iptal işlemleri program tarafından engellenir.
E-Defter --> Dosya İşlemleri --> Yevmiye Maddeleri Sıralama işlemi yapılır. Sonrasında Raporlar --> E-Defter Kontrol raporları alınır.
Şirket Bilgileri --> Servis --> Sabit Tanımlar --> Kullanıcı Parametreler --> Şirket Kullanıcı Parametreleri bölümündeki Hazırlayan bilgisi tanımlanır. E-Defter oluşturma aşamasında hazırlayan bilgisi boş olan fişlerde bu bölüme tanımlanan değer kabul edilir.
Sistem Yönetimi modülüne girilir. Ortak Tanımlar --> Muhasebe Belge Tanımları --> Belge Tür Tanımları bölümüne girilir. İstenen belge türü eklenir ve F2-Kayıt tuşu ile kayıt edilir. (F3 İlk değerler tuşuna basılarak default belge türleri yüklenebilir.)
Sistem Yönetimi, Ortak Tanımlar --> Muhasebe Belge Tanımları --> E-Defter Doküman Tip Tanımları bölümünde tanımlanan ve Doküman Tipi ile eşleştirilen belge türlerinin dışındaki belge türleri, other (diğer) belge olarak kabul edilir. Diğer (other) belgenin, belge açıklaması da e-defter içeriğinde geçtiği için uygun bilgiler ile tanımlanmalıdır. Örneğin; DEK --> Dekont, MAS --> Masraf Formu gibi.
Sistem Yönetimi, Ortak Tanımlar --> Muhasebe Belge Tanımları bölümünden; a) Belge Fiş Tip Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümden fiş tipi bazında Belge Türü tanımlanır. Modül No; 39-Banka seçilir. Fiş Tip No; bütün fiş tipleri için "0", sadece belli bir fiş tipi için örneğin "8- Diğer İşlemler" fişi seçilir. Belge Türü bölümüne de istenen belge türü seçilir. b) Belge İşlem Tip Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümden İşlem Tipi bazında Belge Türü tanımlanır. Örneğin; banka fişinde işlem tipine 6-Banka seçildiğinde Belge Türü MUH 'olarak' tanımlanmak isteniyorsa; Modül No; 39-Banka, İşlem Tipi; 6-BANKA, Belge Türü; MUH olarak seçilir.
E-Defter saklama hizmet ile ilgili satış departmanımız ile görüşerek bilgi alabilirsiniz.
E-Defterler GİB'e yüklendikten sonra değişiklik yapılamaz. Yeni ayda/dönemde muhasebesel kayıt yapılarak düzeltme yapılır.